VOCATUS
 smíšený pěvecký sbor 

vocatus

 
 

Pěvecký sbor Vocatus vzniklv roce 1995 z potřeby několika lidí věnovat se poučeněchrámové, především tzv. staréhudbě. Sbor se v současnosti  schází vHradišti u Nasavrk a sdružuje zájemce o tuto hudbuz široké oblasti. Založil jej Christian Lorenzz Kolína nad Rýnem, který  působil 1995-1996  v Kroměříži jako vyučující naCírkevní konzervatoři. Od r. 1996 je  sbormistremVocatu  Tomáš Najbrt, absolvent pražskékonzervatoře, kytarista, loutnista a hráč na historickénástroje, který studoval církevní hudbu naHochschule für Kirchenmusik v německém Herfordu. Během jehočinnosti sbornastudoval více než 100 drobnějších i rozsáhlejších skladeb. 

TN

Tomáš Najbrt       

Repertoár souboru:  

G.F.Händel: Mesiáš (podstatná částoratoria, v češtině), J.S. Bach:  Mše F Dur (BWV 233), Mendelssohn - Bartholdy:  kantáta na chorál "KdoBohu ve všemoddává" se, Stabat mater od A. Caldary,  Missa a4voci od Cl.Monteverdiho, Magnificat nebo Surrexit Christus od D.Buxtehudeho, Missa criola A. Ramíréze, motetto Jesu,meine Freude od J.S.Bacha, program sestavený  z díla H. Schütze, písně z českých kancionálů atp.  

Vocatus klade důraz na obsah zpívaného, proto (samozřejmě svýjimkou liturgické latiny)  zpívávětšinou česky (překlady z němčiny provádí Bohuslav Vik).

           Sbor vystupuje a capella i s orchestrem  převážněv kostelech s programy duchovní hudby v ČR,několikrát vystoupil se svým programem v Německu (Passau,Marktredwitz, Görlitz). Vocatus trvale spolupracuje sBrněnským ekumenickým sborečkem pod vedenímLuboše Rause. Příležitostně sbor spolupracoval sansámbly a hudebníky věnujícími sestaré hudbě, jako např. Michael Pospíšil, Ivana aRichard Šedovi, Jana Janků, Daniela Tomaštíková, soubor Arkádie atp.  

        V roce 2004 Vocatus vydal nahrávku G.F. Händel:Mesiáš (výběr, v českém překladu, orchestr:Arkádie, sólisté: Gražyna Biernot, LadaSoukupová, Vladimír Richter, Marc Niubó), v r.2006 CD "Zachovej nás při svém slovu" (chorály a Bachova mše F Dur).

CD "Zachovej nás při svém slovu"

Současné obsazení :
Soprán: Jana Cejpová, DanaDědičová, Anna Junová,  ZuzanaKoudelková, Jana Matulíková, Helena Plecháčková,  EvaSkálová, Lenka Šplíchalová, Jitka Vogelová
Alt: Bonďa Blažková, Dagmar Hrubantová, Rut Junová, Rut Kučerová, Kati Salmons
Tenor: Jan Jun,  Pavel Kuře, Petr Lustyk
Bas:  Petr Jun, Miroslav Kadeřávek, Jan Plecháček 

 

Kontakt:
Jan Jun, e-mail: jan.jun @ razdva.cz, tel.: 723724694, adresa: U kalicha 1, 796 01 Prostějov
 
Fotografie ZDE.

 
 
Nejbližší koncerty:
 

16.3. (Květná neděle) 2008 - Polička, evangelický kostel (nábřeží Svobody),
F. Mendelssohn-Bartholdy: Kdo Bohu ve všem oddává se,
pašijní hudba (H. Schütz aj.)  


28.6. 2008 - Bratislava
J.S. Bach: Mše F Dur (BWV 233) aj.

 
 


 
Napsali o nás...
 
Od doby svého vzniku v roce 1995 soubor Vocatus získal postupně zvláštní postavení mezi českými amatérskými pěveckými sbory. Během této doby nacvičil asi 100 skladeb, které představil na více než 50 koncertech po celé České republice a v zahraničí. Mezi jeho nejvýznamnější a nejzdařilejší projekty patří Stabat mater od Antonia Caldary, Magnificat D. Buxtehudeho, cyklus z díla Heinricha Schütze, Missa criolla od A. Ramíréze a cyklus koncertů s výběrem ze slavného oratoria Mesiáš od G. F. Händela. Tuto skladbu soubor uvedl dokonce v novém českém překladu, který sám připravil. Zároveň je nutno vyzdvihnout, že pod vedením svého uměleckého vedoucího Tomáše Najbrta, soubor usiluje o stylově poučenou interpretaci.
Kromě skutečnosti, že Vocatus dosahuje velmi dobrýchuměleckých výsledků, je nutno také zdůraznitvýznam jeho repertoáru a další specifika.Těžiště repertoáru souboru tvoříchrámová hudba 17. stol. a 18. stol., jeho celkovýzáběr je však širší a zahrnujeduchovní hudbu od středověku až po současnost. Přestožeduchovní hudba představuje páteř celkovéhokulturního vývoji Evropy a měla vždy v českýchzemích silnou tradici, v době tzv. komunistického režimubyly možnosti pěstování této tradice potlačeny naminimální úroveň. Část tohoto dluhu se dnessnaží vyrovnat různé (ovšem nepříliš početné) chrámové sbory,jejichž působnost je však zpravidla úzcesvázána s jedinou lokalitou. Vocatus díkysvému složení a koncepci své činnosti totoomezení nemá. Vystupuje na nejrůznějšíchmístech a repertoár volí bez ohledu nakonfesijní příslušnost či momentálníliturgické normy, čímž se samozřejmě umělecký alei celkově duchovní rozměr repertoáru podstatně obohacuje.Velmi ojedinělé je i složení celého souboru,které sdružuje amatérské zpěváky zcelé republiky, což rovněž rozšiřuje jeho celkovýkulturní dopad. Ke kvalitě výkonů přispívái spolupráce s profesionálními sólisty a instrumentálními soubory.

Marc Niubo,
hudebník a hudební kritik, přispěvatel do časopisu Harmonie, přednášející na FF UK Praha
 

V letech 2002 – 2004 jsem byl jako sólistaněkolikrát přizván ke spolupráci sesmíšeným pěveckým sborem Vocatus připrovedení oratoria G.F.Händela Mesiáš.Nastudování sborových čísel tohotorozsáhlého oratoria patří k vrcholnýmúkolům sborové interpretace. Splnění úkolupodobné náročnosti představuje jakousi prověrkuuměleckých, ale také organizačních i manažersko-produkčních schopností širokéhorealizačního týmu v čele se sbormistremTomášem Najbrtem. S T. Najbrtem jsme měl od konce 80. letmožnost mnohokrát spolupracovat v několika předníchčeských souborech věnujících se interpretacibarokní hudební literatury ( Musica antiqua Praha,Ritornello ). Naše pracovní setkání se vždyvyznačovala odborným, historicky poučenýmpřístupem k pracovním úkolům a tatospolupráce přinášela interpretačnívýkony reprezentující českou scénuautentické interpretace na domácích i zahraničních pódiích.
Jsem přesvědčen, že sbor Vocatus se sbormistrem TomášeNajbrtem splňuje všechna kriteria moderníhosborového tělesa; výše zmíněnáprovedení Mesiáše vykazovala standardně sezvyšující interpretační kvalitu,která byla důkazem cílevědomého pracovníhonasazení všech zúčastněných. Velkýzájem veřejnosti o všechny realizované koncertynapovídá, že koncertní činnost sboruvýznamně obohacuje kulturní atmosféru východočeských regionů.

Doc. Mgr. Vladimír Richter
Akademie staré hudby při Ústavu hudební vědy
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně